RNDr. Ing. Vejřík Lukáš

Ph.D. student

 

Date of birth:

23. 04. 1987, Kraslice

 

Education and academic employment:

2006-2009 BSc. student at the Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Assessment of real daily food intake of Great cormorant (Phalacrocorax carbo) wintering on the Vltava River in Prague-Troja, supervisor: RNDr. Martin čech, PhD.)

since 2008 part-time job as a student assistant worker at the Institute of Hydrobiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice

2010-2012 MSc. student at the Faculty of Fisheries and Protection of waters University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Redundant fingerling of perch (Perca fluviatilis L.) in Vír Reservoir and its impact on other trophic levels; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

2010-2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Food, growth, sex ratio and depth distribution of perch (Perca fluviatilis L.) in newly created lakes in Podkrušnohoří; supervisor: RNDr.Martin Čech, PhD.).

Since 2013 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

 

Author's publications
I) scientific publications (impact papers)

Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (submitted). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis).

Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (submitted). Macrophytes shape individual trophic niche variation among generalist fishes.

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Balbolil P., Frouzová J., Peterka J. (submitted). Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature?

2016

Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899-913.

Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Vašek M., Ricard D., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloSONE 11(6): e0156430. doi:10.1371/journal.pone.0156430.

2013 

Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Znachor P., Kubečka J. (2013): Extremely shallow spawning of perch (Perca fluviatilis L.): the roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 406, 9.

2012 

Čech M., Vejřík L., Peterka J., Říha M., Muška M., Jůza T., Draštík V., Kratochvíl M., Kubečka J. (2012): The use of artificial spawning substrates in order to understand the factors influencing the spawning site selection, depth of egg strands deposition and hatching time of perch (Perca fluviatilis L.) Journal fo Limnology. 71(1): 170–179.

2011 

Čech M. & Vejřík L. (2011): Winter diet of great cormorant (Phalacrocorax carbo) on the River Vltava: estimate of size and species composition and potential for fish stock losos. Folia Zoologia 2:129–142.
 

II) other publications – selected papers only (in Czech)

2016

Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016). Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

2015

Vejřík L., Matějíčková I. (2015): Mramor v peřejích. Příroda 7-8: 54-59.

2014

Vejřík L., Matějíčková I. (2014): Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země, redakčně kráceno (4).
Vejřík L., Matějíčková I. (2014): Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4).
2013

Vejřík L., Matějíčková I. (2013): Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Úvod a jezero Barbora. Rybářství 1.
Vejřík L., Peterka J. (2013): Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Milada. Rybářství 2.
Vejřík L. (2013): Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jzero Most. Rybářství 3.
Vejřík L. (2013): Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezera Medard a Michal. Rybářství 4.
Vejřík L., Matějíčková I. (2013): Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Dokončení Limnologie, morfologie a chemicko-fyzikální vlastnosti vod hydrických rekultivací důlních jam. Rybářství 5.
Vejřík L. (2013): Proč opomíjená treska tmavá. Rybářství 1.
Vejřík L. (2013): Do tajů biologie bolena dravého a okouna říčního (Into the mysteries of biology of  asp and perch), film Biologického centra AV ČR, v.v.i., České Budějiovice, scénář a režie.
2012

Vejřík L. (2012):Opravdoví chlapi. Rybářství 12
2011

Vejřík L. (2011): Pilkerování není jen prosté tlučení nástrahou o dno. Rybářství 8: 80–81.
2010

Vejřík L., Čech M. (2010): Jak je to s potravními zvyklostmi kormoránů v Evropě? Rybářství 3: 36-39.
Vejřík L., Pikrt M. (2010): Lov tresek v chalupových mělčinách. Rybářství 10: 98–100.
2009 

Vejřík L., Rusňák Š., Andreska J. (2009): Potrava kormoránů v Praze aneb od spekulací k faktům. Rybářství 3:52–55.
 

Author's oral presentations:

Vejřík L.: Biology of predatory fish species in artificial lakes and reservoirs. Konference postgraduálních studentů, 17-18 February 2015, České Budějovice, Czech Republic.

 

Author's poster presentations (international)
Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M.: Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish  in a freshwater ecosystem. Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmania.

Vejřík L, Čech M., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J.: Hypoxic pelagial as a refuge for small fish in freshwater ecosystem,8-11 September 2014, EcoFiL, České Budějovice, Czech Republic.