RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D.

postdoctoral fellow

 

Date of birth:

09. 03. 1988, Prague

 

Education and academic employment:
2007-2010 BSc. Faculty of Science of Charles University in Prague, CR(Thesis: The importance of various types of habitats in reservoirs for fish).
2010-2013 MSc. Faculty of Science University of South Bohemia, CR (Thesis: The importance of various types of littoral habitats for fish in reservoirs).
2013-2017 PhD. student, Faculty of Science University of South Bohemia, CR (Thesis:Ecology of top fish predators, European catfish and asp, with consequences to fish communities)
supervisor: RNDr. Marie Prchalová, PhD.
Since 2009 part-time job as a student assistant worker at the Institute of Hydrobiology.
10. 9. – 29. 9. 2013 and 1. 10. - 18. 12. 2015 – study visit in Lund University, Sweden (Department of aquatic ecology)

 

2007-2010 Bc. Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity (Teze: Význam jednotlivých habitatů pro ryby v nádržích).
2010-2013 Mgr. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (Teze: Význam jednotlivých litorálních habitatů pro ryby v nádržích).
2013-2017 PhD. student, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (Ekologie vrcholových predátorů, sumce a bolena, a důsledky pro rybí společenstva)
školitelka: RNDr. Marie Prchalová, PhD.
Od roku 2009 práce na částečný úvazek pro Hydrobiologický ústav.
10. 9. – 29. 9. 2013 a 1. 10. - 18. 12. 2015 – stáž na Lundské univerzitě, Švédsko (Oddělení ekologie vod)


Publication list:
2017
Blabolil, P., Boukal, D.S., Ricard, D., Kubečka, J., Říha, M., Vašek, M., Prchalová, M., Čech, M., Frouzová, J., Jůza, T., Muška, M., Tušer, M., Draštík, V., Šmejkal, M., Vejřík, L., Peterka, J. (2017). Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems. Ecological Indicators 77: 368–376.
Eloranta, A.P., Vejříková, I., Čech, M., Vejřík, L., Holubová. M., Šmejkal, M., Frouzová, J., Kiljunen, M., Jones, R.I., Peterka, J. (2017). Some like it deep: Intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua). Freshwater Biology 1 - 9.
Šmejkal, M., Baran, R., Blabolil, P., Vejřík, L., Prchalová, M., Bartoň, D., Mrkvička, T., Kubečka, J. (2017a). Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes. Scientific Reports 7, 6924.
Šmejkal, M., Ricard, D., Vejřík, L., Mrkvička, T., Vebrová, L., Baran, R., Blabolil, P., Sajdlová, Z., Vejříková, I., Prchalová, M., Kubečka, J. (2017b). Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports 7, 4737.
Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Baran R., Muška M., Kubečka J., Peterka J. (2017). Development of non-lethal monitoring of stable isotopes in asp (Leuciscus aspius): a comparison of muscle, fin and scale tissues. Hydrobiologia 785: 327-335.
Vejřík L., Matějíčková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2017). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis). PloS ONE 12(1): e0169000.
Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (2017). Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PlosONE 12(5): e0177114.

 

2016
Vašek, M., Prchalová, M., Říha, M., Blabolil, P., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Jůza, T., Kratochvíl, M., Muška, M., Peterka, J., Sajdlová, Z., Šmejkal, M., Tušer, M., Vejřík, L., Znachor, P., Mrkvička, T., Seďa, J., Kubečka, J. (2016). Fish community response to the longitudinal environmental gradient in Czech deep-valley reservoirs: implications for ecological monitoring and management. Ecological indicators 63: 219–230.
Vejříková, I., Vejřík, L., Syväranta, J., Kiljunen, M., Čech, M., Blabolil, P., Vašek, M., Sajdlová, Z., Chung, S., Šmejkal, M., Frouzová, J., Peterka, J. (2016). Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports 6, 39600.

 

2015
Jůza, T., Ricard, D., Blabolil, P., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Muška, M., Peterka,J., Prchalová, M., Říha, M., Sajdlová, Z., Šmejkal, M., Tušer, M., Vašek, M., Vejřík, L., Kubečka, J. (2015). Species-specific gradients of juvenile fish density and size in pelagic areas of temperate reservoirs. Hydrobiologia. 762: 169–181.
Šmejkal, M., Ricard, D., Prchalová, M., Říha, M., Muška, M., Blabolil, P., Čech, M., Vašek, M., Jůza, T., Monteoliva Herreras, A., Encina, L., Peterka, J., Kubečka, J., (2015). Biomass and Abundance Biases in European Standard Gillnet Sampling. PLoS ONE 10(3): e0122437.

 

2014
Šmejkal, M., Prchalová, M., Čech, M., Vašek, M., Říha, M., Jůza, T., Blabolil, P., Kubečka, J., (2014). Associations of fish with various types of littoral habitats in reservoirs. Ecology of Freshwater Fish. 23: 405–413.


Publications with no IF
Šmejkal, M., Blabolil, P., Sajdlová, Z. (2017). Chemická signalizace ve vodním prostředí [Chemical signalization in aquatic environment] Rybářství 7, 48-49.
Šmejkal, M. (2015). Záhada zdobených pavučin – k čemu slouží stabilimenta. [The mystery of decorated spider webs – what is the function of stabilimentum?]Vesmír 94, 320-321.
 

Conferences
Šmejkal, M., Ricard, D., Prchalová, M., Čech, M., Vašek, M., Říha, Peterka, J., M., Jůza, T., Blabolil, P. & Kubečka, J. (2014). Large-mesh gillnets: a comparative tool to standardized multimesh gillnets (AFS, Quebec).
Šmejkal, M., Ricard, D., Vejřík, L., Mrkvička, T., Vebrová, L., Baran, R., Blabolil, P., Sajdlová, Z., Vejříková, I., Prchalová, M., Kubečka, J. (2017). Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. (SEFS10, Olomouc).
 

Scientific projects
- principal investigator
580310/992200 - Research program Diversity of life and ecosystem health, Strategy AV21, activity – Fish pheromone role in timing and synchronization of reproduction (2017, Czech Academy of Sciences)

310/7388 - Contract with river authority - Assessment of abundance, age structure and dynamics of asp spawning in Želivka Reservoir

- co-investigator
7F14316 - Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (2014 – 2017, Czech-Norwegian Research Program)

CZ.1.07/2.3.00/20.0204 - Centre for ecological potential of fish communities in reservoirs and lakes (2012-2015, co-financed by the European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.)


Main research topic:
I am interested in causes and consequences of various migration strategies of cyprinid fish - asp. Males of this species are protandric, meaning that they arrive earlier and leave the spawning ground later on the seasonal and also partly on daily basis. Because cyprinid fish species have generally good sense of olfaction, asp ongoing project will also investigate whether females communicate their readiness to spawn to males by pheromone release, as was described e.g. in goldfish.

 

Zajímají mě příčiny a následky různých migračních strategií kaprovité ryby bolena dravého. Samci tohoto druhu jsou protandričtí, tj. připlouvají na trdliště dříve a odplouvají později než samice v sezónním a částečně i v denním měřítku. Protože kaprovité druhy mají obecně dobře vyvinutý čich, bolení projekt se také zaměří na možnost, že samice pomocí feromonů signalizují samcům svoji připravenost ke tření (jak to bylo popsáno např. u karase zlatého).