MSc. Vejříková Ivana

Ph.D. student

 

Date of birth:

01. 12. 1987, Karlovy Vary

 

Curriculum vitae:
2014-2017 Participation in the project Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (MacFish)" (Czech-Norwegian Research Programme).

2012-2015 Participation in the project Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT).

Since 2010 Student assistant worker in the field and laboratory at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

Since 2013 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way, supervisor: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2010–2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Forms of phosphorus, aluminium, and iron in soils of catchments of acidified mountain lakes, supervisor: RNDr. Jiří Kaňa, PhD.)

2007–2010 BSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biodegradation of Crude Oil Hydrocarbons in Groundwater by Permeable Reactive Barriers, supervisor: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.)

 

Awards:
Vojtěch Jarošík Award for excellent student publication in Ecology (Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports) awarded by ČSPE a PřF UK.

1st place in Student poster competition: Matějíčková I.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice.

Publications in journals with IF:
Vejříková, I., Vejřík, L., Lepš, J., Kočvara, L. Sajdlová, Z., Čtvrtlíková, M., Peterka, J. (under review). Impact of herbivory and competition on the lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation.

Vejříková, I., Eloranta, A.P., Vejřík, L., Šmejkal, M., Čech, M., Sajdlová, Z., Frouzová, J., Kiljunen, M., Peterka, J. (2017). Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PLoS ONE 12, e0177114. DOI: 10.1371/journal.pone.0177114.

Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung H., Šmejkal M., Kiljunen M., Čech M. (2017) European catfsh (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports 7 : 15970.
DOI: 10.1038/s41598-017-16169-9

Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung H., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2017) Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish. (Silurus glanis). PLOS ONE 12 : e0169000..
DOI: 10.1371/journal.pone.0169000

Eloranta, A.P., Vejříková, I., Čech, M., Vejřík, L., Holubová, M., Šmejkal, M., Frouzová, J., Kiljunen, M., Jones, R.I., Peterka, J. (2017). Some like it deep: Intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua). Freshwater Biology 62, 1401–1409 . DOI: 10.1111/fwb.12953.
Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Baran R., Muška M., Kubečka J., Peterka J. (2017) Development of non-lethal monitoring of stable isotopes in asp (Leuciscus aspius): a comparison of muscle, fin and scale tissues. Hydrobiologia 785 : 327-335. DOI: 10.1007/s10750-016-2940-2.

Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M., Kubečka J. (2017) Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports 7 : 4737. DOI: 10.1038/s41598-017-04827-x.

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J. (2016) Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports 6, 39600; doi: 10.1038/srep39600.

Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899-913.

Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Vašek M., Ricard D., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloSONE 11: e0156430. doi:10.1371/journal.pone.0156430.

Conferences:
Oral presentations

Vejříková I.: Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology, 25–27 September 2017, Praha, CR.

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J.: Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature? Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I.: Factors influencing the succession of submerged macrophytes in post-mining lakes. Konference postgraduálních studentů, 17-18 February 2015, České Budějovice, Česká republika.

Matějíčková I.: Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam (Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way). XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, 20–21 February 2014, Botanický ústav AV ČR v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň, Czech Republic.

Poster presentations
Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M.: Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish  in a freshwater ecosystem. Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I., Peterka J., Syväranta J., Vejřík L., Kočvara L.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. (1st place in Student poster competition).

Matějíčková I., Gewa B., Manumbor M.: Comparing species richness of Geometrid moths between Riverine and Primary Forests in Wanang III. Ecosystem Services and Biodiversity under the Changing World, 17–21 March 2012, Ryukoku University, Japan.
 

Publications in Czech

Vejřík, L. & Vejříková, I. (2017) Austrálský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.

Vejřík L., Vejříková I. (2017) Mizející podmořské pralesy [Underwater forests are disappearing] Rybářství 2017 (5) : 94–95.

Vejřík, L. & Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.

Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016) Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

Vejřík L., Matějíčková I. (2 015) Mramor v peřejích. Příroda 7-8: 54-59.

Vejřík L., Matějíčková I. (2014) Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík L., Matějíčková I. (2014) Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.
Vejřík L., Matějíčková I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (5) chemie a limnologie. Rybářství (5)
Vejřík L., Matějíčková I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (1) jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.