MSc. Roman Baran

Ph.D. student

 

Date of birth:

21. 10. 1985, Frýdek-Místek

 

Education and academic employment:

2012 – present Ph.D. Student at Faculty of Biology Sciences, University of South Bohemia, Czech republic. Thesis: Seasonal changes in the spatial occurrence of fish in dam, supervisor: Prof. Jan Kubečka, Ph.D.

2012 – present part-time job as assistant worker at the Institute of Hydrobiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice

2009 – 2012 MSc. student at Faculty of Biology Science, Palackého Univerzity in Olomouc, Czech republic. Thesis: Faktors influencing occurrence bullhead (Cottus poecilopus), in Czech, supervisor: Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

2006 - 2009 BSc. student at Faculty of Biology Science, Ostravská Univerzity in Ostrava, Czech republic. Thesis: Fish preferences of habitat in heavy antropogenic loaded sections of Ostravice river, in Czech, supervisor: Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.

 

Publications with journal with IF:

Baran, R., Kubecka, J., Kubín, M., Lojkásek, B., Mrkvička, T., Ricard, D. and Rulík, M. (2014), Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Bečva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology. doi: 10.1111/jfb.12565

 

Other publications:

Baran R., Rulík M., (2012). Faktory ovlivňující výskyt vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus): makrozoobentos, Sborník odborných referátů z mezinárodního semináře Odborné programy a projekty ČSOP a SZOPK, 35-38.

 

Poster presentation:

Baran, R., Frouzová, J., Jayasinghe, U. A. D., Jůza, T., Tušer, M., Kubečka, J. The lunar cycle influence of juvenilie fish in pelagic area of the Římov reservoir, Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs 2014, 8-11 september 2014, České Budějovice

 

Other presentation:

Baran, R., Balk, H., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Muška, M., Ricard, D., Tušer, M., Kubečka, J. Mobilní uplooking (spodní akustický pohled) nová hydroakustická metoda  průzkumu nádrží, Zoologické dny Ostrava 2014, 6-7 února 2014, Ostrava

Baran, R., Faktory ovlivňující výskyt vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus), XIII. Česká ichtyologická konference, 24-26. října 2012, Červená nad Vltavou