Projects

Strategy AV21 - Diversity of life and ecosystem health 

Activity: Fish pheromone role in timing and synchronization of reproduction 

Project No. 580310/992200
Principal investigator: MSc. Marek Šmejkal
Financial support: Czech Academy of Sciences
Duration: 2017
Many fish species inhabit turbid aquatic environment which ultimately disable precise visual communication among individuals and reliable identification of their mates. Chemical communication may provide crucial information about sex and sexual maturity of encountered individual. Hence, fish species that has such ability may lower the possibility of wasting milt and eggs with immature individual or different fish species. As a model organism, we investigate chemical communication in asp (Leuciscus aspius) inhabiting rivers and reservoirs of Central and Eastern Europe. This research combines field passive telemetry study with laboratory analysis of pheromone presence in varying gonadal development state of females as well as experimental tests of pheromone function on males. Fish pheromones are potentially important tool for regulation of invasive species, many of which are cyprinid species closely related to asp. This research is made in close corroboration with Centre Algatech – research group of RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

 

Mnoho druhů ryb obývá vodní prostředí, které kvůli snížené viditelnosti prakticky znemožňuje vizuální komunikaci mezi jedinci a spolehlivou identifikaci opačného pohlaví. Chemická komunikace může poskytovat zásadní informaci o pohlaví a pohlavní zralosti potkaného jedince. Rybí druhy se schopností produkovat a rozpoznávat feromony snižují pravděpodobnost vytření se s nezralým jedincem nebo jedincem jiného druhu. Naším modelovým organismem pro výzkum feromonů je bolen dravý (Leuciscus aspius) obývající řeky a přehrady Střední a Východní Evropy. Tento výzkum kombinuje pasivní telemetrii s laboratorní analýzou feromonů u různě zralých samičích jedinců a v neposlední řadě testuje funkční odpověď samců na přítomnost feromonů. Rybí feromony jsou potenciálně důležitým nástrojem k regulaci invazních druhů, z nichž mnoho je příbuzných právě našemu modelovému druhu. Tento výzkum probíhá v těsné spolupráci s Centrem Algatech – výzkumnou skupinou RNDr. Pavla Hrouzka, Ph.D.