Projects

Optimalisation of the biomanipulative effect of predatory fish in ecosystems of water reservoirs

Project No. QH81046

Applicant: As./Prof. Jan Kubečka, PhD.

Financial support: National Agency for Agriculture Research

Duration: 2008-2012

Účelem navrhovaného projektu je zvýšení efektivnosti managementu rybích obsádek vodních, prioritně vodárenských nádrží. Jedná se o jeden z ekotechnických způsobů, jak omezit projevy eutrofizace, včetně rozvoje sinic. Projekt je zaměřen hlavně na bolena dravého a též na candáta, tedy na dva velmi perspektivní druhy ryb pro biomanipulace pelagických ekosystémů, kterými údolní nádrže jsou. Pro oba druhy také není dosud vyjasněn jejich vzájemný vztah, což brání efektivnímu využívání jejich biomanipulačního potenciálu. Pozornost je soustředěna na odchov, potravní chování, vysazování a na přežívání vysazených ryb ve vodárenských nádržích. Zároveň dojde k využití a zachování původního genetického zdroje bolena dravého.