FISHECU - SPECIALISTÉ NA KOMPLEXNÍ ICHTYOLOGICKÉ PRŮZKUMY VELKÝCH VNITROZEMSKÝCH VOD

Kvantitativní a kvalitativní průzkumy rybích společenstev velkých vnitrozemských vod (VVV, plocha až 1000 km2 a hloubka až stovky metrů) představují největší výzvu v oboru ekologie vodních ekosystémů. Hydrobiologický ústav stál od počátku své existence před rozhodnutím zda se těmto náročným průzkumům vyhnout či zda vybudovat početný tým expertů z různých oborů ichtyologie, bez kterých není možmé se do těchto průzkumů pouštět. Pracovníci oddělení Ekologie ryb a zooplanktonu HBÚ šli nakonec tou druhou, značně náročnější cestou a vznikla pracovní skupina FISHECU (Fish Ecology Unit), zabývající se:

1. komplexními průzkumy rybích společenstev VVV, zejména nádrží a jezer
2. rolí ryb ve vodních ekosystémech a jejich potravních sítích
3. vzděláváním studentů různých stupňů vysokoškolského studia ekologie ryb

 

Většina aktivit FISHECU je zaměřena na získávání informací o rybí složce vodních společenstev v rámci komplexních limnologických studií prováděných HBÚ na VVV. Tato činnost zahrnuje zejména vysvětlení úlohy ryb v potravních sítích VVV. Dále poskytuje důležité výchozí údaje pro procesy řízení rybích obsádek za účelem podpory rybolovu, biomanipulací, ochrany, případně dalších činností. Výzkumná činnost FISHECU se zaměřuje zejména na odhalení zákonitostí v rozmístění, chování, potravní aktivitě, početnosti a biomase ryb ve VVV.

 

Vedle základního a aplikovaného výzkumu, provádí FISHECU též expertní činnosti v různých oblastech:

- komplexní (holistické) průzkumy rybích společenstev
- hydroakustické odhady početnosti rybích obsádek
- odlovy vězenci, zátahovými, tenatními, košelkovými a vlečnými sítěmi
- šetrné metody vizuálního sledování a elektrolovu hlubinným agregátem
- vzorkování plůdkových společenstev
- potravní a věkové analýzy
- populační dynamika a chování jednotlivých druhů ryb
- monitoring výskytu a záchranné přesuny velkých mlžů

 

Zjednodušené schéma vzorkovacího úsilí během komplexního průzkumu rybího společenstva VVV.

Zjednodušené schéma vzorkovacího úsilí během komplexního průzkumu rybího společenstva VVV.

 

FishEcU.pdf

 

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat!

RNDr. Jiří Peterka, PhD.

Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 7
České Budějovice 370 05

tel: 387 775 854, 732 209 506
fax: 385 310 248

email: j.peterka@yahoo.com