MSc. Vejříková Ivana

Ph.D. student

 

Date of birth:

01. 12. 1987, Karlovy Vary

 

Education and academic employment:

2007–2010 BSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biodegradation of Crude Oil Hydrocarbons in Groundwater by Permeable Reactive Barriers, supervisor: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.)
 

2010–2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Forms of phosphorus, aluminium, and iron in soils of catchments of acidified mountain lakes, supervisor: RNDr. Jiří Kaňa, PhD.)
 

Since 2013 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam: Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way, supervisor: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)
 

Since 2010 part-time job as a student assistant worker in the field and laboratory at the Institute of Hydrobiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice

 

Conferences:
Oral presentations

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J.: Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature? Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I.: Factors influencing the succession of submerged macrophytes in post-mining lakes. Konference postgraduálních studentů, 17-18 February 2015, České Budějovice, Česká republika.

Matějíčková I.: Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam (Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way). XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, 20–21 February 2014, Botanický ústav AV ČR v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň, Czech Republic.

 

Poster presentations

Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M.: Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish  in a freshwater ecosystem. Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I., Gewa B., Manumbor M.: Comparing species richness of Geometrid moths between Riverine and Primary Forests in Wanang III. Ecosystem Services and Biodiversity under the Changing World, 17–21 March 2012, Ryukoku University, Japan.

Matějíčková I., Peterka J., Syväranta J., Vejřík L., Kočvara L.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. (1st place in Student poster competition).

 

Publications in journals with IF:

Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (submitted). Macrophytes shape individual trophic niche variation among generalist fishes.

Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (submitted). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis).

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Balbolil P., Frouzová J., Peterka J. (submitted). Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature?

Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899-913.

Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Vašek M., Ricard D., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloSONE 11(6): e0156430. doi:10.1371/journal.pone.0156430.

 

Publications in Czech

Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016). Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

Vejřík L., Matějíčková I. 2 015: Mramor v peřejích. Příroda 7-8: 54-59.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.
Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (5) chemie a limnologie. Rybářství (5)
Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (1) jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.